Austrijas likumdošanas bāze garantē GRAWE investīciju drošumu

Kad cilvēks nolēmis investēt naudu, viņa pirmais jautājums ir par garantijām. Tas arī saprotams, jo neviens savu naudu nevēlas zaudēt.
Kad cilvēks jautā par garantijām, svarīgi ir saprast ko tieši viņš ar to domā.
Tamdēļ jau pašā sākumā noskaidrosim, par kādām garantijām ir runa.
Piedāvāju šādu garantiju definīciju:
Garantijas – veids kā nodrošinām saistību izpildi, kuras esam uzņēmušies.
Ja piekrītiet šādam formulējumam, tad lasiet tālāk.

Garantijas GRAWE uzkrājošās apdrošināšanas polisēm iestrādātas Austrijas likumdošanā un to izpildes kontrolē.
1. “Likums par apdrošināšanas uzraudzību”- apdrošināšanas sabiedrību “bībele”.
Šī normatīvā akta ievērošanu Austrijas Finanšu ministrija kontrolē 4 reizes gadā un reizi gadā pārbaudi veic starptautiski atzīta neatkarīga auditorfirma.  
2. Pašu kapitāla lielums un maksātspējas koeficients
Maksātspējas koeficients (Solvabilitätsgrad) ir attiecība starp pašu kapitāla lielumu un līdzekļiem, kas nepieciešami, lai 100% segtu savas saistības. Tas nozīmē, ka apsrošināšanas kompānijas bilancē jābūt pietiekamam  kapitālam, lai pat tad, ja visi klienti vienlaicīgi pieprasītu ieguldījumu atmaksu, kompānija spētu ar viņiem 100% norēķināties.

Ar Austrijas likumdošanas aktiem, kas skar apdrošināšanas jomu, iesakām iepazīties Austrijas Finanšu ministrijas lapā:

https://www.fma.gv.at/versicherungen/
Austrijas likumdošanā noteiktais maksātspējas koeficients ir 100%
Kompānijas GRAWE bilancē par 2015.gadu tas ir 553.75%
Konkurence Austrijas apdrošināšanas tirgū nodrošina to, ka kompāniju maksātspējas koeficients ir augstāks kā 100%.
Pēdējo gadu laikā GRAWE strauji palielinājusi savu maksātspējas koeficientu. Šis lielums apskatāms kompānijas gada bilancēs (23.lpp.)
Maksātspējas koeficienta lielums pa gadiem:
2011.gadā  439.21%
2012.gadā   470.62%
2013.gadā   497.46%
2014.gadā   528.01%
2015.gadā   553.75%
2016.gada dati tiks publicēti 2017.gada jūlija mēnesī.
2016.gada finanšu rādītāji publicēti kompānijas mājas lapā:
http://www.grawe.at/de/ueber_uns/grawe_presse_corner_pressemitteilungen_3652.htm
3. Līdzekļu pārapdrošināšana.
Obligāta prasība Austrijas apdrošināšanas kompānijām ir to rīcībā esošo līdzekļu pārapdrošināšana ārvalstu kompānijās ar līdzvērtīgu uzticamības reitingu. Pārapdrošināšanas kompāniju kapitāls trīskārt pārsniedz kompānijas GRAWE kapitāla lielumu. Šīs kompānijas ir Swiss Re (Šveice) un Munich Re (Vācija).
4. Ko par GRAWE domā Austrijas iedzīvotāji?
Pēdējo 11 gadu laikā GRAWE 9 reizes saņēmusi Austrijas balvu “Gada labākā kompānija”

“Mēs esam ļoti lepni, jo devīto reizi pēdējo desmit gadu laikā saņemam prēmiju Recommender kategorijā “Apdrošināšana visā valstī”.
(GRAWE izpilddirektors Dipl.Techn. Erik Venningdorf)

35. Kompānijas legāla darbība Latvijā
GRAWE saņēmusi Austrijas Finanšu ministrijas atļauju darbam Latvijā, Lietuvā un Itālijā.
http://www.grawe.at/en/free_exchange_of_services.htm
Latvijā GRAWE strādā kopš 2004.gada. Par to var pārliecināties Finanšu kapitāla tirgus komisijas mājas lapā, kur publicēts Latvijas teritorijā strādājošo apdrošināšanas kompāniju saraksts.
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/apdrosinasanas-starpnieki/1762-piesaistitie-apdrosinasanas-ag.html
1. AAS "BALTA", http://www.balta.lv
2. AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", http://www.ban.lv
3. AAS "BTA Baltic Insurance Company", http://www.bta.lv
4. ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, http://www.ergo.lv
5. If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, http://www.if.lv
6. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle,
   http://www.seesam.lv
7. ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle,   www.gjensidige.lv
8. "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS,
   http://www.baltikums-online.lv/
9. AAS "SEB Dzīvības Apdrošināšana",
   http://www.seb.lv/lv/about/parmums/related-
   companies/LifeEnsurance/about/medium/
10. ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, www.ergo.lv
11. "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība,
    www.citadele.lv
12. Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle,
    www.mandatumlife.lv
13. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas
    filiāle, www.compensalife.lv
14. Austrijas Apdrošināšanas sabiedrība,Grazer
    Wechselseitige(GRAWE), http://www.grawe.at
15. Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo
    Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji filiāle Latvijā,
    http://www.metlifeamplico.lv/lv/Individual/index.html
15. Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle,
    www.compensa.lv

GRAWE darbības laikā Latvijā noslēgti 27 000 uzkrājošās apdrošināšanas līgumi.
6. Darba pieredze
Sava veida garantija ir arī tas, ka GRAWE strādā apdrošināšanas sektorā jau gandrīz 190 gadus- kopš 1828.gada. Koncerns GRAWE IG, kura sastāvā ietilpst kompānija GRAWE, ir vecākais finanšu institūts Austrijā, kas apkalpo klientus 52 pasaules valstīs.
Austrijas iedzīvotājiem apdrošināšanas pakalpojumus sniedz 76 apdrošināšanas kompānijas. 1828.gadā Habsburgu dzimtas pārstāvja erchercoga Johana dibinātā kompānija GRAWE ir Austrijas lepnums apdrošināšanas tirgū. Tā ir vienīgā karaļnama pārstāvju dibinātā apdrošināšanas kompānija pasaulē.

Ir mainījušies laiki, bijuši vairāki kari, fondu tirgus krahs 1873.gadā, “melnā piektdiena” 1929.gadā, naftas krīze 1973.gadā, tomēr nekas nav spējis apturēt GRAWE darbību. Gados, kad ekonomika augusi, kompānija ir spējusi izveidot un palielināt savas reserves, lai pārvarētu ekonomisko lejupslīdi.

Kompānija arī šodien ir uzticams finanšu partneris visiem, kas rūpējas par savu ieguldījumu drošumu.
Ja jums ir vēl kādi jautājumi par Austrijas kompānijas GRAWE polisēm un garantijām, kurus vēlaties apspriest, lūdzu rakstiet mums tos vai piesakieties bezmaksas konsultācijai.
Jūsu vārds:   
e-pasta adrese:   

Нажимая "Nosūtīt", Вы принимаете
условия обработки персональных данных.

array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(13) "46.229.222.51" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "aaa73273a349c5c0fc28a0e05e714c18" }

×

Стань богаче вместе с нами

* Поля, обязательные для заполнения

Нажимая "Отправить", Вы принимаете
условия обработки персональных данных.

Наверх
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(14) "54.173.214.227" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "2bdd57ef575966850570509d460d3524" }